Hvem kan deltage?

I øjeblikket skal du være bosiddende i Hong Kong for at kunne deltage i vores udflugter. Vi arbejder på også at kunne tage imod besøgende,
men har endnu ikke opnået de relevante tilladelser.

Bestilling

a)        Din bestilling sker i henhold til betingelserne indeholdt i disse ”Bestillingsbestemmelser”, der repræsenterer den endelige aftale
mellem dig og Hansen’s Events. Din bestilling er ikke godkendt og ingen kontrakt anses for at eksistere mellem dig og Hansen’s Events, før
den dato der vises på ordrebekræftelsen.
b)        Ingen præsentation eller udtalelse i Hansen’s Events brochure eller marketing materiale eller andet materiale kan lægge til grund for
disse ”Bestillingsbestemmelser”.

For at sikre dig en plads på en tur, bedes du udfylde vores ”
Reservationsformular” og returnere den til os via e-mail, fax eller brev. Dine
kreditkort oplysninger bruges kun som en garanti for din bestilling. Der vil ikke blive trukket noget på dit kreditkort medmindre du afbestiller
din reservation. Se venligst listen over gebyrerne under ”Afbestilling” på denne side.

Priser

Alle priser er per person og i Hong Kong dollars og er baseret på minimum 5 deltagere per tur. Skulle antallet af deltagere på en tur være
mindre end 5, kan prisen ændre sig. Alle priser er dog garanteret, efter at du har modtaget bekræftelsen fra os.

Betaling

Betalingen skal ske KONTANT (i valuta efter eget valg) eller med en personlig check fra en Hong Kong bank på mødestedet. Kreditkort
accepteres
ikke som endelig betaling.

Bekræftelse

Når vi har modtaget din bestilling sammen med dine kreditkort oplysninger, vil vi udfærdige en bekræftelse, der inkluderer mødested,
mødetid og informationer omkring transport.

Afbestilling:

Hvis du finder det nødvendigt at afbestille din reservation, vil vi trække følgende beløb på dit kreditkort:

Mere end 8 dage før turen finder sted                Ingen afbestillingsgebyr
5-8 dage før turen finder sted                               HK$ 100 per person
3-4 dage før turen finder sted                               HK$ 175 per person
2 dage eller mindre før turen finder sted           Fuld betaling af turen.

Afbestilling og ændringer fra din side.

Hansen’s Events skal underrettes skriftligt om ændringer og afbestillinger og disse er gældende fra den dato Hansen’s Hikes har modtaget
dem.

Hvis det skulle ske at du afbestiller din bestilling hos Hansen’s Events, vil der blive kalkuleret et afbestillingsgebyr, som yder Hansen’s Events
rimelig kompensation for de administrative eller øvrige udgifter der er i forbindelse med bestillingen og afbestilling, samt risikoen for at turen
ikke kan sælges til anden side. Gebyret er beskrevet under ”Afbestilling” på denne side.

Annullering eller ændringer fra Hansen’s Events side.

i)        Hansen’s Events forbeholder sig ret til at annullere din tur uanset grund. Hvis det skulle ske, kan du, efter Hansen’s Events skøn, blive
tilbudt en alternativ tur af tilsvarende eller bedre standard. Hvis det tilbudte alternativ ikke er acceptabelt, skal Hansen’s Events refundere det
fulde beløb modtaget af Hansen’s Events til hver af de berørte personer. Hansen’s Events kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, der
måtte opstå som følge af annullering, afbrydelse, forsinkelse eller ændring af eller på nogen tur.
ii)        Hansen’s Events er ikke forpligtet til og kan ikke holdes ansvarlig for nogen annullering, afbrydelse, forsinkelse eller ændring af nogen
tur, der skyldes krigshandling eller trussel om samme (uanset om den er erklæret eller ej), optøjer, borgerkrig, terrorist angreb,
arbejdskonflikter, udsendelse spredning eller udslip af forurening, natur- eller atomkatastrofer, brand, sygdom, dårligt vejr, tekniske eller
transportproblemer, lukning af stationer, havne og lufthavne, annullering eller ændring af planer for jernbaner, fly og busruter eller andre
omstændigheder uden for Hansen’s Events kontrol der henføres til force marjeure.

Turbeskrivelse

Hansen’s Events vil gøre alt hvad der er muligt, for at følge den annoncerede rute, men forholder sig ret til at foretage ændringer efter behag.

Fitness

Du har bestilt en vandretur/cykeltur og du er ansvarlig for, at du kan klare en sådan tur. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din læge og
informere Hansen’s Events herom.

Ansvars- og ulykkes og helbredsforsikring

I henhold til vores bedste overbevisning er alle informationer og beskrivelser på denne hjemmeside korrekte. Der tages forbehold for fejl,
udeladelser og undtagelser.

Hansen’s Events kan ikke gøres ansvarlig for en kundes misforståelse af informationer heri. Det er den enkelte deltagers eget ansvar at
møde til tiden ved turens start og hvor tiden er vigtig, at man kommer rettidigt videre efter turens afslutning.

Alle aktiviteter foregår på eget ansvar. Hansen’s Events påtagers sig ingen forpligtelser eller ansvar i forbindelse med dødsfald eller skader,
ej heller for tab af bagage eller personlige ejendele, forårsaget af eller tålt af dig i forbindelse med din tur og enhver medicinsk lidelse eller
medicinering som kan påvirke dit helbred eller duelighed skal Hansen’s Events være orienteret om på forhånd og skriftligt og skal vedlægges
en lægeerklæring. Vi anbefaler stærkt, at du tegner en passende forsikring som dækker alle eventualiteter på din tur.

Alle deltager på vore ture skal læse og underskrive vores ”
Release and Assumption of Risk Agreement” (ansvarsfraskrivelses aftale).
Deltagelsen i vores ture er betinget af, at vi har modtaget denne aftale.

Adfærd
Hansen’s Events forbeholder sig ret til at afvise deltagere i at deltage i turen, hvis det må antages, at deres deltagelse kan være til skade for
dem selv eller andre.

Forplejning

Hansen’s Events vil forsøge, men kan ikke garantere, at imødekomme diætforskrifter.

Foto

Hansen’s Events forbeholder sig ret til at tage fotografier eller videooptagelser på turene og af deltagerne og at bruge disse optagelser til
markedsføring og/eller kommercielle formål uden at yde vederlag eller yderligere accept.

Klager

Hvis du har grund til at klage, mens du er på en tur, skal du straks kontakte Hansen’s Events repræsentant på turen, som vil gøre sit bedste
for at løse problemet. Hvis det skulle ske, at du stadig er utilfreds, bør du skrive en klage til Hansen’s Events kontor inden for 14 dage efter
turens afslutning. Hvis du ikke gør det, har du fraskrevet dig retten til et hvert krav mod Hansen’s Events.
Click here for English version
Disclaimer
Participants on all Hansen's Events' hikes and rides take part entirely at their own risk. By joining any of our events all participants are automatically seen to have
agreed to have entered into a disclaimer which exonerates the outing leaders and the organizers from any personal or public responsibility whatsoever and for any
claims, injuries or damages arising thereof.
Michael Hansen hjælper dig med at udforske Hong Kongs anden side...
Klik her for vejrudsugten for Hong Kong
Hansen's Events

Tlf: (+852) 9552 0987          E-mail: info@hansens-hikes.com
 
Klik her for billeder fra de seneste
Hansen's Fotoudflugter
... oplev Hong Kongs anden side...
Hansen's Hikes & Rides
by Hansen's Events
På grund af arbejdsforpligtelser, ferie og andre personlige forhold,
har Hansens Hikes & Rides besluttet at
AFLYSE alle ture indtil videre.

Vi beklager ulejligheden,
men vi håber delvist at kunne genoptage vores udflugter mod slutningen af året.