Hansen's Hikes & Rides
... oplev Hong Kongs anden side...
Længde

Alle afstande er opgivet i kilometer.


Sværhedsgrad

Sværhedsgraden af alle Hansen's Hikes vandreture er bedømt efter en skala fra 1 til 10, hvor 1 er
lettest og 10 er sværest.

Vandreture med en sværhedsgrad
fra 1 til 3 er kategoriserede som nemme. Det vil sige, at ruten
indbyder til afslappet slentren og at der er ingen, eller få, stigninger af betydning. Velegnet til
nybegyndere og familier.

Vandreture med en sværhedsgrad
fra 4 til 6 er kategoriserede som middelsvære. Det vil sige, at
ruten er mere udfordrende og ofte længere end en nem tur, men at den stadig kan klares uden
problemer af langt fleste. Ruten vil kun sjældent indeholde højder på mere end 400 meter.

Vandreture med en sværhedsgrad på
7 og 8 er kategoriserede som udfordrende, mens vandreture
med en sværhedsgrad på
9 og 10 er kategoriserede som hårde. Det betyder, at der påkræves en
vis udholdenhed og/eller, at de ikke er egnede for nybegyndere eller personer, der får problemer
med høj puls eller højder. En vandretur kan bedømmes til at være af en sværhedsgrad på 7, 8, 9,
eller 10 på grund af dens længde eller de kræfter, der skal bruges for at klare hele turen. Stiens
underlag, bakkernes stejlhed og antallet af trin, der skal klares, bliver også taget med i betragtning.


Samlet niveauforskel

Disse tal angiver hvor meget ruten går op og ned. Tallene er summen af alle stigninger og
nedgange langs hele ruten, men bør kun forstås som en løs indikation af det terræn, vi skal
igennem. Tallene repræsenterer ikke nødvendigvis, hvor stejl eller hvor svær ruten er. Nogle
ruter indeholder måske kun en stigning, men den kan være meget stejl og bestå af masser af små
trin, mens andre ruter indeholder mange små knolde, der hver for sig ikke er andet end
muldvarpeskud, men som tilsammen bliver til et højt bjerg. Alligevel kan ruterne løbe op i samme
tal med hensyn til niveauforskel.


Højeste punkt:

Dette tal angiver højden over havets overflade på turens højeste fysiske punkt.
Click here for English version