Click here for English version
Priser

Alle priser er per person og i Hong Kong dollars og er baseret på minimum 5 deltagere per tur. Skulle antallet af
deltagere på en tur være mindre end 5, kan prisen ændre sig. Alle priser er dog garanteret, efter at du har
modtaget bekræftelsen fra os.

Betaling

Betalingen skal ske KONTANT (i valuta efter eget valg) eller med en personlig check fra en Hong Kong bank på
mødestedet. Kreditkort accepteres ikke som endelig betaling.

Bekræftelse

Når vi har modtaget din bestilling sammen med dine kreditkort oplysninger, vil vi udfærdige en bekræftelse, der
inkluderer mødested, mødetid og informationer omkring transport.

Afbestilling:

Hvis du finder det nødvendigt at afbestille din reservation, vil vi trække følgende beløb på dit kreditkort:

Mere end 8 dage før turen finder sted                Ingen afbestillingsgebyr
5-8 dage før turen finder sted                               HK$ 100 per person
3-4 dage før turen finder sted                               HK$ 175 per person
2 dage eller mindre før turen finder sted           Fuld betaling af turen.

Afbestilling og ændringer fra din side.

Hansen’s Events skal underrettes skriftligt om ændringer og afbestillinger og disse er gældende fra den dato
Hansen’s Events har modtaget dem.

Hvis det skulle ske, at du afbestiller din bestilling hos Hansen’s Events, vil der blive kalkuleret et afbestillingsgebyr,
som yder Hansen’s Events rimelig kompensation for de administrative eller øvrige udgifter der er i forbindelse med
bestillingen og afbestilling, samt risikoen for at turen ikke kan sælges til anden side. Gebyret er beskrevet under
"Afbestilling" på denne side.

Annullering eller ændringer fra Hansen’s Events side.

i)        Hansen’s Events forbeholder sig ret til at annullere din tur uanset grund. Hvis det skulle ske, kan du, efter
Hansen’s Events skøn, blive tilbudt en alternativ tur af tilsvarende eller bedre standard. Hvis det tilbudte alternativ
ikke er acceptabelt, skal Hansen’s Events refundere det fulde beløb modtaget af Hansen’s Events til hver af de
berørte personer. Hansen’s Events kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af
annullering, afbrydelse, forsinkelse eller ændring af eller på nogen tur.
ii)        Hansen’s Events er ikke forpligtet til og kan ikke holdes ansvarlig for nogen annullering, afbrydelse,
forsinkelse eller ændring af nogen tur, der skyldes krigshandling eller trussel om samme (uanset om den er
erklæret eller ej), optøjer, borgerkrig, terrorist angreb, arbejdskonflikter, udsendelse spredning eller udslip af
forurening, natur- eller atomkatastrofer, brand, sygdom, dårligt vejr, tekniske eller transportproblemer, lukning af
stationer, havne og lufthavne, annullering eller ændring af planer for jernbaner, fly og busruter eller andre
omstændigheder uden for Hansen’s Events kontrol, der henføres til force marjeure.
Hansen's Events

Tlf: (+852) 9552 0987     E-mail: info@hansens-hikes.com
Hansen's Hikes & Rides